Služby e-zmluvy.sk

Internetová stránka e-zmluva.sk je tou najlepšou voľbou pre získavanie pôžičiek a úverov Ezmluva, ktorá je pôvodom zo Slovenska a jej sídlo nájdete v Bratislave. Táto spoločnosť vám vie pomôcť v rôznych ohľadoch a smeroch, ktoré zahŕňajú začiatok podnikania, prípadne pomoc s ukončením podnikania, najrôznejšie advokátske služby, založenie virtuálneho sídla, služby týkajúce sa účtovníctva a taktiež u nich nájdete vzory rôznych zmlúv. Pri každej tejto kategórii máte možnosť nájsť aj presný cenník toho, koľko si bude táto spoločnosť účtovať za jednotlivé služby.

peniaze

Čo sa týka začatia podnikania, najdrahšiu položkou v tejto kategórií je založenie akciovej spoločnosti, za ktoré si táto spoločnosť určuje čiastku tisícštyristo eur. Najlacnejšou položkou v tejto kategórii je založenie občianskeho združenia, za ktoré si spoločnosť ezmluva.sk pýta čiastku tristo eur. Pokiaľ budete potrebovať pomôcť s ukončením podnikania, spoločnosť vám pomôže s prevodom spoločnosti za necelých päťsto eur, za likvidáciu spoločnosti, s ktorou vám pomôže, zaplatíte dvetisícštyristo eur, za zlúčenie 2 alebo viacerých spoločností budete platiť tisícštyristo eur.

ilustrácia

Čo sa týka advokátskych služieb najdrahšou položkou v tejto kategórií je osobný bankrot, respektíve jeho vyhlásenie za čiastku skoro šesťsto eur. Najlacnejšími položkami v kategórii advokátske služby je zmena trvalého pobytu spoločníka alebo konateľa za deväťdesiatdeväť eur, zmena obchodného mena rovnako za deväťdesiatdeväť eur, zmena sídla spoločnosti taktiež za čiastku deväťdesiatdeväť eur. Vedenie účtovníctva začína na sume osemdesiat eur za mesiac. V rámci podvojného účtovníctva ponúka táto spoločnosť celkovo 9 typov služieb, pričom najdrahšia z nich je 20 až 60 účtovných položiek pre štvrťročného platiteľa dph za stosedemdesiatdeväť eur. Taktiež sa môžete na spoločnosť obrátiť v prípade spracovania miezd.