Pomôcť a zlepšiť verejný život môžeme aj prostredníctvom občianskych združení

Najbežnejšou formou neziskovej organizácie je občianske združenie, má jednoduchú štruktúru a jeho účelom je pomáhať pri presadzovaní záujmov všetkých jej členov. Tieto združenia sa nezakladajú s cieľom zbohatnutia či zarábania peňazí, ale s dobrým úmyslom venovať svoj voľný čas verejnoprospešným činnostiam, pomôcť zmeniť svoje okolie formou profesionálnejšieho prístupu pri organizovaní rozličných akcií a podobne.

increase-productivity-in-bussiness

Význam občianskych združení je dôležitý, prospieva kolektívom hlavne svojou činnosťou, zameranou na pomoc k zlepšeniu problematických záležitostí rozličného účelu. K ich založeniu patrí aj účet občianskeho združenia. Vzniku však predchádza vybavenie administratívnych úkonov, ktoré zahŕňajú založenie občianskeho združenia určenie sídla zduženia, jeho názov, orgány, smerovanie činnosti, rozsah povinností a práv členov tohto združenia a tiež zásady hospodárenia. Zariadiť to všetko je možné prenechať spoločnosti, ktorá sa tejto činnosti venuje profesionálne a za vás urobí všetky potrebné kroky, aby bolo združenie založené podľa zákona.

Spoločnosť, ktorá vám kompletne vybaví založenie združenia, si za to vyfakturuje sumu 299,-eur a urobí:

-vypracuje stanovy občianskeho združenia

-zabezpečí registráciu združenia na príslušnom ministerstve

-zabezpečí vytvorenie orgánov združenia

-postará sa o pridelenie identifikačného čísla

-zabezpečí registráciu na daňovom úrade pre príjem 2% z daní

administrative-law

Tak ako iné typy organizácií, napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným sa zakladajú s cieľom následného predaja, tak existujú aj občianske združenia, ktoré si môžete kúpiť ako novozaložené. Ich cena je 790.-eur, ide napríklad o združenie „Púchovský turista“, „Basket Team Púchov“, „Tme Game“ či „Právne očko“, ktoré majú v dátume svojho vzniku rok 2015.

Mnohí z nás si uvedomujú potrebu venovať pozornosť verejnoprospešným činnostiam, ktoré pomôžu k zlepšeniu života nás všetkých a navyše môžu niekomu pomôcť pri riešení jeho zdanlivo neriešiteľnej situácie, a tak neváhajú a stanú sa členom takéhoto združenia.