Oslavujte svoje telo!

Lenže kto stanovil tento ideál? Kto určil, čo je krásne a čo už nie? My sami, pretože sme si prostredníctvom sociálnych sietí i televíznych programov nechali nanútiť tichý konsenzus istej skupiny ľudí, ktorá nastavila hranicu toho, čo je a čo už nie je krásne. Takáto situácia však nenastala prvýkrát, pretože v priebehu dejín sme sa už mnohokrát mohli stretnúť s tým, že nejaká kultúra či historická epocha sa chcela istým spôsobom vymedziť voči ostatným a tak navrhla určité kritériá, podľa ktorých bolo možné vyhodnotiť estetickú príťažlivosť nejakej osoby a propagovala ju medzi ľuďmi. Tým, že sa verejnosť s týmto rozhodnutím stotožnila, bol prijatý ideál krásy, ktorému sa všetci chceli podobať.

sexy žena

Rozdiel je v tom, že vďaka technológiám sa tento vzor šíri medzi ľuďmi oveľa rýchlejšie ako to bolo v minulosti a preto sú jeho dôsledky oveľa alarmujúcejšie. Nechcem tým povedať, že v minulosti boli tieto následky banálne a že nedochádzalo k sebapoškodzovaniu ba až k seba-mrzačeniu. Lenže ideál, ktorý bol niekedy vnucovaný menšej skupine ľudí, na nás dnes vyskakuje doslova všade – v reklamách, na billboardoch, v magazínoch, na Instagrame…

Spomínam to z dvoch dôvodov. V prvom rade je podľa mňa https://www.supermusic.cz/skupina.php%3Fidpiesne%3D177303 potrebné neustále na to upozorňovať, pretože sme sa naučili spĺňať isté očakávania a prejavovať svoju individualitu iba do určitej prípustnej miery, aby sme priveľmi nevybočovali z „normálu“ a sme ochotní a schopní ohrozovať svoje zdravie, kvôli nejakému vymyslenému vzoru, ktorému by sme sa mali podobať. Inak povedané, okliešťujeme svoju osobitosť a hazardujeme so svojím zdravím iba preto, že sme si nechali vnútiť, že sa musíme fyzicky prispôsobiť práve vládnucemu estetickému ideálu, aby sme boli príťažliví.

seba-prijatie

Sme nespokojní, ak sa nám to nedarí alebo sa jednoducho iba prirodzene vymykáme nastavenému vzoru. Čo nás privádza k druhému dôležitému bodu – k subjektívnemu vnímaniu seba samých, ktoré je takto naštrbené. Je potrebné si uvedomiť, že nemôžeme všetci vyzerať rovnako a že by sme na to mali byť hrdí, pretože zo subjektívneho hľadiska lahodí každému oku niečo iné. Mali by ste preto oslavovať každú krivku svojho nahého tela. Určite vám s tým pomôže aj so svojou ponukou tantrických masáží, ktoré sú okrem iného aj skvelým prostriedkom na seba-prijatie.